Verificarea bonului de casă la USV

Contribuabilii pot utiliza un nou serviciu electronic – „Verificarea bonului de casă emis de maşina de casă şi control de la unitatea de schimb valutar”, care este accesibil pe portalul serviciilor fiscale electronice - servicii.fisc.md.

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6
Aboneaza-te  prin telefon sau internet


  • Noutăţi
  • Articole+1

18.04.2014

Paşte fericit şi binecuvântat alături de cei dragi! 

Ziua Sfintelor Paşti este întotdeauna un moment de bucurie, linişte şi armonie sufletească. Este sărbătoarea care dă o nouă existenţă firii noastre şi ne învață să fim mai buni, mai plini de dragoste.

15.04.2014

Acum poţi primi consultaţii mai rapid privind utilizarea serviciilor accesibile pe site-ul www.servicii.gov.md  

Începînd cu 10 aprilie 2014 Centrul de asistenţă servicii electronice publice, parte componentă a Centrului de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, oferă suport consultativ tuturor utilizatorilor portalului serviciilor electronice publice – www.servicii.gov.md.

04.04.2014

Mesajul Consiliului Director Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova adresat cu prilejul - Zilei Contabilului! 

Stimaţi colegi – reprezentanţi ai profesiei contabile din toate sectoarele ale economiei naţionale, inclusiv public şi privat, învăţământ, membrii organismelor profesionale, într-un cuvânt contabili profesionişti!

04.04.2014

Anunț despre lucrări de profilaxie. 

În Centrul Informațional de Date al Serviciului Fiscal de Stat vor fi petrecute lucrări de profilaxie planificată...

04.04.2014

„Contabilitatea este una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului uman” 

Cu ocazia sărbătorii profesionale a contabililor şi auditorilor practicieni, echipa Î.S. „Fiscservinform” adresează sincere felicitări tuturor celor care înţeleg adevăratul mesaj al cifrelor.

03.04.2014

Facturarea electronică în Republica Moldova. Premise şi oportunități. 

În Republica Moldova, ca şi în alte state ale lumii, factura reprezintă un document contabil întocmit în cadrul unei tranzacții (operațiuni) economice de către partea furnizoare în favoarea părții beneficiare. Factura, de regulă, conține elemente prestabilite, necesare identificării şi evidenței contabile a operațiunii economice, precum şi deducerii impozitelor prevăzute de lege.

31.03.2014

Conferința Științifică Internațională „Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”  

Catedrele “Contabilitate şi audit” şi “Contabilitate şi analiză economică” ale Academiei de Studii Economice a Moldovei, în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova organizează...

31.03.2014

Importanţa modernizării învăţământului universitar şi a instruirii profesionale continue în asigurarea rofesionalismului contabililor şi a funcţionarilor fiscali 

Asociaţia Obştească a Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, unicul Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează cea de-a doua Conferinţă Ştiinţifică Internaţională dedicată sărbătorii naţionale Ziua Profesională a Contabilului, cu acest generic.

10.02.2012

S-a încheiat procesul de prezentare a rapoartelor anuale a contribuabililor plătitori de TVA către Serviciul Fiscal de Stat  

Data de 31 ianuarie a fost ultima zi de prezentare a rapoartelor anuale la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), de către contribuabilii care cad sub incidenţa art. 187 alin. (2.1). Agenţii economici au expediat dările de seamă fiscale prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, prestat de către Î.S.”Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS.

glumes
Facebook